Kontakt

 

Internetový obchod produktov značky BREYER na www.breyerhorses.sk prevádzkuje spoločnosť:

LUMACON s.r.o..

 

Adresa:

LUMACON s.r.o.

Nitrianska 1757

927 05 Šaľa-Veča

IČO: 47 569 182

IČ DPH: SK2023971719

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 34326/T.

E-mail: lumaconsro@gmail.com

Bankové spojenie: SBERBANK a.s.

číslo účtu: 4230194507/3100

IBAN: SK28 3100 0000 0042 3019 4507

Tel. kontakt: 0903 705 042

                   0911 347 952