Kontakt

 

Internetový obchod produktov značky BREYER na www.breyerhorses.sk prevádzkuje spoločnosť:

LUMACON s.r.o..

 

Adresa:

LUMACON s.r.o.

Nitrianska 1757

927 05 Šaľa-Veča

IČO: 47 569 182

IČ DPH: SK2023971719

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 34326/T.

E-mail: lumaconsro@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu:   5130211589/0900    

IBAN: SK58 0900 0000 0051 3021 1589                              

Tel. kontakt: 0903 705 042

                     0911 347 952